کتاب هنر برقراری روابط

9,000 تومان

بخرید و 180 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته:پاتریشیا پتن
ناشر:پل با همکاری نشر خلاق
ترجمه:جواد شافعی مقدم-نیره ایجادی
راهی به سوی کامیابی

 کتاب هنر برقراری روابط
هوش عاطفی
 نوشته : پاتریشیا پتن
 ناشر : پل با همکاری نشر خلاق
 ترجمه : جواد شافعی مقدم - نیره ایجادی
 شابک : 978-964-6935-10-7
 تعداد صفحات : 183
 شمارگان چاپ : 5000
 نوبت چاپ : پنجم -1389
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 2800 تومان
 درباره کتاب :
مشکل روابط امروزی، عدم آگاهی از این موضوع است که چگونه می توانیم با خلق و احساس خود طوری زندگی کنیم که با دیگران سازگاری و همنوایی داشته باشیم. بزرگترین چالش بشری، توسعۀ روابط معنا دار و رضایت بخش است. اغلب،زمانی را که برای نزاع با یکدیگر سپری می کنیم بیشتر از زمان عشق ورزی ماست.
روابط امروزی از فشارهایی چون بازار رقابت، آشفتگی جهانی، مسئولیت های مالی و انتظار موفقیت در چالشی بزرگ رنج می برد که این واقعیت ها شدیداً بر نحوۀ پاسخ دهی ما به نیازهای دیگران تأثیر می گذارد.
مردان، اغلب از پر توقع بودن زنان، شاکی هستند و می گویند که زنان، تلاش آنان را درک نمی کنند. زنان نیز از این موضوع شاکی هستند که مردان نسبت به نیازهای آنها، حساس نیستند و ارتباط مؤثری با زنان برقرار نمی کنند.
این داستان دیرینه است که همواره تکرار می شودو مادامی که، خودآگاهی، شناخت نیازهای هیجانی دیگران و همدلی با آنها و مشارکت در رشد فردیشان مورد تأیید و توجه قرار نگیرد، چنین وضعی در قرن آینده ادامه خواهد داشت. این کتاب، ابزار عملی افرادی است که می خواهند روابط فردی و شغلی خود را ارتقاء و بهبود بخشند. زمان سپری شده برای مطالعه و بکارگیری راهبردهای کتاب حاضر به شما کمک خواهد کرد تا روابط بسیار رضایت بخش و پاداش دهنده ای را توسعه دهید. هسته اصلی هرگونه رابطۀ موفقی،آمیزۀ درستی از احساسات، منطق و استدلال است.
برندگان قرن بیست و یکم افرادی خواهند بود که شیوۀ حل مشکل سایرین، چگونگی ایجاد موقعیت برد/برد و چگونگی ایجاد روابط اجتماعی و میان فردی را می دانند.
راه دستیابی به این موارد در کتاب حاضر ارائه شده است.
 فهرست مطالب :
درباره ی نویسنده
پیشگفتار
مشکل برقراری روابط امروزی
رفتارهای خود پسندانه و برخوردهای نامناسب
رفتارهای عاری از عشق و محبت
فزونی رفتارهای عاری از احترام و همیاری خالصانه
تمرکز ما بیشتر برگرفتن است تا دادن
صحبت کردن در مقابل گوش کردن
ناسازگاری و گناهکاری
فرونشانی هیجانی
شخصیت نابسنده و انتظارات حرفه ای
نیاز به برقراری روابط
مفهوم روابط هوش عاطفی
پرسشنامه هوش عاطفی
 بخش اول: نمودار هوش عاطفی
هنر برقراری روابط
در س های آموختنی
-خودآگاهی
مشکل خود کاوشی
خطر آفرینی باوری که همه افراد باید همانگونه که ما می اندیشیم، بیاندیشند.
 بخش دوم: ادراکات ما در برقراری و یا عدم برقراری روابط نقش تعیین کننده دارد.
نقش تعیین کنندۀ ادراکات ما در برقراری و یا عدم برقراری روابط
ادراک ما با هر نامی برداشت ما از حقیقت است
تغییر واقعیت با چهار پندارۀ ادراکی
1 – ادراک تونلی
2 – ادراک نزدیک بینی
3 – ادراک دوربینی
4 – ادراک نقطه کور
خویشتن ادراکی فرمانده اعمال ما
ادراک آمیخته ای از هماهنگی و یا تلفیقی از گسیختگی
ترسیم مسیر: توصیه های عملی
مراحل شش گانۀ مبارزه درونی
مراحل هشتگانۀ مبارزات درونی بیشتر
پرداختن به موارد واقعی
 بخش سوم: مهارتهای برقراری رابطه با استفاده از هوش عاطفی
هفت مهارت برقراری رابطه با استفاده از هوش عاطفی
 بخش چهارم: موفقیت فردی
کـسب موفقیت فردی
هدف فردی: برای پیشرفت بایستی هدفمان را بشناسیم
هدف مرحلۀ عمل
1 – معادلۀ خروع: خیالپردازی× رؤیا× واقعیت= عمل
2 – دو صد گفته چو نیم کردار نیست
3 – نظریۀ تفا: تنظیم وقت + فرصت+ آمادگی= موفقیت
4 – پویایی: عاملی که باعث تمایز شما از دیگران می شود
5 – طغیان بدون علت
6 – معماری زندگی
7 – ریشه یک درخت
ترسیم مسیر
1 – تصدیق
2 – تأکید
3 – حذف
نتیجه: دوست داشتن و محبوب بودن بدون توقع و انتظار

  • انتشارات پل
  • پاتریشیا پتن
  • جواد شافعی مقدم
  • 230
  • پنجم
  • 1389
  • 5000
  • 978-964-6935-10-7
  • 183
مــزایا
مــعایب