کتاب رمز موفقیت در تدوین برنامه ی فعالیت های اقتصادی

1,400 تومان

بخرید و 28 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : تری ده لاریرز
ناشر : نسل نو اندیش
ترجمه : محمد راد
کلید طلایی موفقیت و سودآوری برنامه های اقتصادی

کتاب رمز موفقیت در تدوین برنامه ی فعالیت های اقتصادی
 نوشته : تری ده لاریرز
 ناشر : نسل نو اندیش
 ترجمه : محمد راد
 شابک :  978-964-412-934-6
 تعداد صفحات :  60
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول - 1389
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 1400 تومان
 درباره کتاب :
تکنیک های کاربردی مدیریت برتر
1- هدایت مؤثر جلسه ی عملکرد کارکنان
2- هدایت برنامه ی عملیات تا کـسب نتیجه
3- موفقیت در مصاحبه های مدیریتی
4- موفقیت در جلسات
5- موفقیت در تغییرات سخت
6- مربی همکاران خود باشید
7- مدیریت گروه خود
8- مدیریت کردن افراد خود
9- مدیریت فراقسمتی یا مدیریت غیر مستقیم
10- مدیریت پیشرفت
11- مدیریت پروژه
12- مدیریت اولویت ها
13- مدیریت اختلاف ها
14- کار کردن در محیط چند فرهنگی
15- شناخت و آمادگی با خطرهای پروژه
16- رمز موفقیت در تدوین برنامه ی فعالیت های اقتصادی
17- جلب توجه حضار در سخنرانی
18- تفویض مسئولیت و پرورش کارکنان مسئول
19- تحریک خلاقیت در گروه خود
20- پروسه ی قبول مسئولیت جدید مدیریت
21- پرورش شایستگی ها برای یک گروه پیشرو
22- بهینه سازی واحد کاری
23- ایجاد انگیزه نوآوری برای همه افراد در شرکت
24- آموزش ، جذب و وفادار کردن همکار جدید
 فهرست مطالب :
برنامه ی تجاری یا برنامه ی عملیات داخلی : چه فایده ای دارد؟
 1. برنامه ی تجاری یا برنامه ی عملیاتی چیست؟
برنامه ی عملیاتی چیست؟
مضمون یک برنامه ی عملیاتی
مثالی از ساختار برنامه ی عملیات
برنامه ی عملیاتی را در موقعیتی ایجاد کنیم؟
برنامه ی عمل را برای چه کـسی تدوین کنید؟ و در چه موقع؟
برای تصمیم گیری به چه سؤالاتی پاسخ دهیم؟
تصمیمبه رفتن یا نرفتن؟
یک برنامه ی خوب عملیاتی هم چنین عبارت است از :
  2. چگونه یک برنامه ی عملیاتی را اجرا کنیم؟
برای ایجاد برنامه ی عملیاتی چه شیوه هایی وجود دارد؟
در عمل : مراحل عمده
روند برنامه ی عملیاتی را به خوبی آغاز کنید
 3 . اولین تعریف از پروژه درباره ی چیست؟ مرحله ی اول
پروژه خود را روشن کنید
پنج بُعد برای تدوین پروژه شما
چهار زاویه برای ارائه ی نوبودن پروژه ی خود
 4 . تحلیل و استراتژی
شانس پروژه شما چه چیزهایی هستند؟ مرحله ی دوم
شناخت از مشتری احتمالی را عمیق تر کنید
شناخت از مشتری احتمالی را عمیق تر کنید
خود را در آینده ببینید
مرحله ی 2 را خاتمه دهید
تحلیل قدرت و ضعف را انجام دهید و
استراتژی و موقعیت یابی خود را متوقف کنید
 5. برنامه ی عملیاتی – چگونه آن را انجام دهیم ؟ مرحله ی سوم
راهبرد خود را به برنامه ی عملیات ترجمه کنید
مراحل توسعه ی کار را در پروژه ی خود تعریف کنید
برنامه ی عمل بازاریابی و تجاری خود را سازمان دهید
برنامه ی عملیاتی منابع انسانی واداری خود را سازمان دهید
مرحله ی سوم را به پایان ببرید : تأمین مالی
آیا پروژه سود آوراست؟
برنامه ی مالی خود را ایجاد کنید
سودآوری پروژه را تحلیل کنید ( شاخص های سودآوری )
1 - محاسبه سود و زیان پروژه
2 - نکات مهم یادآوری
3 – برنامه ی گردش نقدینگی پروژه
4 – شاخص های بهره وری
5 – ترازنامه ( دارایی – بدهی )
6 – تحلیل حساسیت ها
زمینه هایی برای بهبود بخشیدن به بهره وری پروژه شما
 6 – و اکنون پروژه ی خود را بفروشید: چهارمین مرحله
تصمیم گیرندگان را قانع کنید : شانسی برای بدست آوردن
برنامه ی عملیاتی پروژه ی خود را تدوین کنید
اساسی است : خلاصه ی گزارش
ارائه کردن شفاهی خود را آماده سازی کنید

  • انتشارات نسل نو اندیش
  • تری ده.لاریرز
  • محمد راد
  • 102
  • اول
  • 1389
  • 1000
  • 978-964-412-934-6
  • 60
مــزایا
مــعایب