کتاب برنامه ریزی و اجرای استراتژی

3,000 تومان

بخرید و 60 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : والاس استتینیوس-در رایلی وود-جان کولاین ال دویله-جان ال کالی
ناشر: آدینه
ترجمه : غزاله کاظمی نژاد
24 گام کاربردی را برای تهیه، پیاده سازی و مدیریت استراتژی های تعریف بازار مبتنی بر رشد

 کتاب برنامه ریزی و اجرای استراتژی
 نوشته : والاس استتینیوس - در رایلی وود - جان کولاین ال دویله - جان ال کالی
 ناشر : آدینه
 ترجمه : غزاله کاظمی نژاد
 شابک : 978-964-8313-36-9
 تعداد صفحات : 112
 شمارگان چاپ : 5000
 نوبت چاپ : اول -1388
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 3000 تومان
 درباره کتاب :
 کتاب برنامه ریزی و اجرای استراتژی، 24 گام کاربردی را برای تهیه، پیاده سازی و مدیریت استراتژی های تعریف بازار و مبتنی بر رشد ارائه می کند. در هر گام از فرآیند استراتژیک که باشید، این کتاب دقیقاً به شما آن چه را که نیاز دارید می گوید تا:
تجارت خود را تعریف کنید.
بازار خود را بشناسید.
فرصت ها و تهدیدها را درک کنید.
اهداف امکان پذیر را تنظیم نمایید.
استراتژی ها را برای رسیدن به اهداف خود تهیه کنید.
اولویت ها را شناسایی و تنظیم کنید.
برنامه تجاری خود را بنویسید.
افراد مناسب را انتخاب کنید.
استراتژی را اعلام و تعهدات را اخذ نمایید.
وظایف را یکپارچه کنید.
با نظم اجرا نمایید.
نتایج را نظارت کنید، ارزیابی نمایید و مجدد اقدام کنید.
 فهرست مطالب :
برنامه ریزی و اجرای استراتژی
با استراتژی مدیریت کنید
از منطق پیروی نمایید
آمادگی خود را ارزیابی کنید
همیشه با برنامه ریزی کار کنید
تجارت خود را تعریف کنید
وضعیت خود را ارزیابی کنید
مدل خود را درک کنید
بازار خود را بشناسید
زمینه را ارزیابی کنید
فرصت ها و تهدیدها را درک کنید
اهداف عملی تعیین کنید
متناسب با اهدافتان استراتژی ارائه دهید
اولویت بندی کنید
هدفتان را پیگیری نمایید
مأموریت خود را دنبال کنید
برنامه تجاری بنویسید
برنامه سالیانه بنویسید
افراد مناسب را به کار گیرید
تعهد بگیرید
با استراتژی همسو شوید
بگذارید وظایف در تقابل با یکدیگر عمل کنند
منظم عمل کنید
نظارت و اصلاح نمایید
درس بگیرید، تغییر دهید و رسمیت ببخشید

  • انتشارات آدینه
  • والاس استتینیوس - در رایلی وود - جان کولاین ال دویله - جان ال کالی
  • غزاله کاظمی نژاد
  • 162
  • اول
  • 1388
  • 5000
  • 978-964-8313-36-9
  • 112
مــزایا
مــعایب