کتاب ده قانون شاد زیستن

7,500 تومان

بخرید و 150 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : سیمون دیوید
ناشر : مهتاب
ترجمه : میلاد ید اللهی
به هرآنچه که فکر کنی، همان خواهی شد

کتاب ده قانون شاد زیستن
با مقدمه ی دیپاک چوپرا
 نوشته : سیمون دیوید
 ناشر : مهتاب
 ترجمه : میلاد ید اللهی
 شابک : 978-964-7886-53-5
 تعداد صفحات : 271
 شمارگان چاپ : 2200
 نوبت چاپ : دوم -1389
 لیتوگرافی : اردلان
 قیمت پشت جلد : 7500 تومان
 درباره کتاب :
نویسنده ی کتاب آقای سیمون دیوید با بهره گیری از مفاهیم معنوی باستانی شرق ونمونه های مشابه دینی ، سعی بر این مهم دارد تا موضوعات عمیق معنوی و اخلاقی را در خوانندگان این کتاب درونی کند . او ده عامل اصلی برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی را معرفی می کند و متعهد شدن به آنها را رمز موفقیت درکارها می داند.
 فهرست مطالب :
یادداشت مترجم
درباره نویسنده
مقدمه
 ده وظیفه
تبدیل اراده به عمل
مشکلات در ایجاد وظیفه
«به هرآنچه که فکر کنی، همان خواهی شد»
گذشته خود را آزاد کنید
فراموشی عادات
عمل و وظیفه به جای تصدیق های بی مورد
 وظیفه ی اول: من به آزادی می رسم
آزادی درونی
غلبه بر محدودیت ها
احساس«من» بودن
دفاع از چیزهای غیر قابل دفاع!
خود ستایی و خود بزرگ بینی، افسوس!
رهایی از تعلقات و شرایط
جستجوی هرروزه برای رسیدن به آزادی
انتخاب اگاهانه
رسیدن به آزادی
من وظیفه ی خودم را اینگونه عملی می کنم
 وظیفه ی دوم: من به حقیقت و اصالـــت خود می رسم
تصمیم گیری صحیح
از میان برداشتن موانع برای رسیدن به خود
قدم اول: شناخت موانع
قدم دوم: رفتارهای فعلی
قدم سوم: تصور چیزهای جدید
قدم چهارم: فضاهای خالی را پر کنید
قدم پنجم: پر کردن جاهای خالی
قدم ششم: بوجود آوردن ارتباطات جدید
مالکیت حقیقی
پیچیدگی حقیقت درونی
من وظیفه ی خودم را برای رسیدن به حقیقت درونی
اینگونه عملی می کنم
 وظیفه سوم: من راضی هستم
از بین بردن مقاومت
زمان حال را قبول کنید
جسم را حس کنید
سختی های زمان حال، آینده ی ممکن
1) قبول کردن زمان حال
2) قبول کردن پیغام های بدن
3) قبول کردن مسئولیت
4) قبول کردن تغییر
5) وظیفه و عمل
پایه های تغییر
قصد برای تغییر کردن
استفاده ی درست از گذشته
خودتان را قبول کنید
من وظیفه ی خودم را برای رضایت و قبول کردن اینگونه عملی می سازم
 وظیفه چهارم: من به استراحت و آرامش می رسم
زیست شناسی زمان
ریتم وآهنگ روزانه
برنامه ی بهینه ی روزانه
تمرکز کنید- ذهن خود را ساکت کنید، جسم خود را آرام
خواب- پرستاری برای بشریت
برای خواب، خود را ماساژ دهید
نظم خورشیدی
توجه متمرکز وآرام
من وظیفه خودم را برای رسیدن به راحتی اینگونه عملی می سازم
 وظیفه ی پنجم: من به تکامل می رسم
طیف جنــســیتی
جستجوبه دنبال مردانگی/ بها دادن به زنانگی
کودک درون را رها کنید!
فرد بزرگسال درونی
دانای درونی
به مادر و پدر خود بها دهید
من وظیفه ی خودم را برای رسیدن به تکامل اینگونه عملی می کنم
 وظیفه ی ششم: من به بخشش می رسم
قلبتان را سم زدایی کنید
زندگی بدون گناه
بازسازی عواطف
تصمیم برای بخشش
تمام تلاش خود را بکنید
تصمیم برای جبران
بخشش و مغفرت روزانه
بخشش نابخشودنی ها
سبک بال شوید
من وظیفه خودم را برای دستیابی به بخشش اینگونه عملی می کنم
 وظیفه ی هفتم: من به عشق می رسم
آگاهانه عشق بورزید
من تو را دوست دارم زیرا تو نیازهای مرا برآورده می سازی
در زیر به بیان نمونه هایی از آن می پردازیم
عشق مقدس
عشق و دودلی
من تصمیم خودم را برای رسیدن به عشق اینگونه عملی می سازم
 وظیفه ی هشتم: من به فراوانی می رسم
فراوانی طبیعی
گرسنگی در ضیافتی عظیم
فراوانی زمان حال
فراوان در نیت و مقصود
قدرت اراده
ارزش فراوانی
من تصمیم خود را برای رسیدن به فراوانی،اینگونه عملی می سازم
 وظیفه ی نهم: من به حقیقت می رسم
حقیقت نسبی
چه جیزی برای شما درست به نظر می آید؟
حقیقت فردی
به دنبال حقیقت
من تصمیم خودم را برای رسیدن به حقیقت اینگونه عملی می سازم
 وظیفه ی دهم: من به صلح و آرامش می رسم
غایب موشک بازی عالم هستی
تصور آرامش
آرامش در عمل
آرامش روحی وجسمی
قوانین هفت گانه ی صلح و آرامش
من وظیفه ی خودم را برای رسیدن به صلح و آرامش اینگونه عملی می سازم
نتیجه گیری
تصمیمی برای به یادداشتن وظایف

  • انتشارات مهتاب
  • سیمون دیوید
  • میلاد یداللهی
  • 333
  • دوم
  • 1389
  • 2200
  • 978-964-7886-53-5
  • 271
مــزایا
مــعایب