کتاب مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ایران

6,500 تومان

بخرید و 130 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اوراق بهادار
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
مجموعه قوانین اعمال شده برای جرم پولشویی در ایران

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ایران
 نوشته : دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اوراق بهادار
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
 ترجمه : -
 شابک :  978-600-5959-27-7
 تعداد صفحات :  101
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : دوم - 1394
 قیمت پشت جلد : 6500  تومان

 درباره کتاب :
پولشویی عبارتند از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند.
پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود.
پولشویی عمل بعد از کـسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و... می باشد. چون پولشویی هم به تکمیل عمل نامشروع (جرم تقدم ) کمک می کند و هم در حقیقت بخشی از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زیانهای متعددی برای جامعه و اقتصاد ملی دارد.
منظور از پولشویی این است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسیله ظرفیتها و امکانات و سیستم های مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادی کنند و با این عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سواستفاده نمایند. و سرانجام از پرداخت عوارض ومالیات و... نیز فرار کنند. پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر کالا تروریسم وجرایم سازمان یافته بین المللی است .
 فهرست مطالب :
سخن ناشر
قانون مبارزه با پولشویی
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه
دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه
دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان
دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازااار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی
دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه

  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس
  • 170
  • دوم
  • 1394
  • 1000
  • 978-600-5959-27-7
  • 101
مــزایا
مــعایب