کتاب گفتارهایی پیرامون بورس

2,500 تومان

بخرید و 50 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

گردآورنده : مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
مجموعه سخنرانی های دکتر صالح آبادی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار پیرامون بورس

کتاب گفتارهایی پیرامون بورس
 گردآورنده : مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
 ترجمه : -
 شابک :  978-600-5959-30-7
 تعداد صفحات :  80
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول - 1391
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 2500 تومان
 درباره کتاب :
با توجه به اینکه یکی از مهم ترین راهبردهای برنامه توسعه بازار سرمایه آموزش و اطلاع رسانی است،این مجموعه با بیانی متفاوت که با مباحث علمی ، تجربی و کاربردی آمیخته است می تواند بخشی از نیازهای آموزشی این حوزه را پوشش دهداین کتاب حاصل مجموعه سخنرانی های آقای دکتر علی صالح آبادی ریئس و سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.ایشان به بیان مبانی کلی ارکان مختلف بازار سرمایه و فلسفه وجودی آنها و نیز مقایسه وضعیت آنها درمقایسه با سایر کشورها پرداخته اند که با توجه به سابقه و تجربه شخصی ایشان در این حوزه می تواند برای مخاطبان مفید باشد.
 فهرست مطالب :
سخن ناشر
مقدمه
 جلسۀ اول: تبیین ساختار کلان بازار سرمایه و ارایۀ برنامه های آتی
1 – قانون جدید بازار اوراق بهادار؛ ستر قانونی جدید
2 – ساختار بورس در قانون قدیم 1345
3 – مقایسۀ ساختار جدید بازار سرمایه با بازار پول
4 – بورس کالا
5 – آموزش معاملات بازار مشتقه
6 – شرکتی شدن بورس ها
7 – نهادهای مالی
الف: صندوق های سرمایه گذاری
ب: شرکت های تأمین سرمایه
ج: مؤسسه های رتبه بندی اعتباری
د: شرکت های سرمایه گذاری
ه: شرکت های کارگزاری
و: صندوق های بازنشستگی
ز: پردازش اطلاعات مالی
ح: شرکت مشاور سرمایه گذاری
ط: شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویۀ وجوه
8 – کانون ها
9 – زیر ساخت های IT در بازار سرمایه
10 – توسعۀ ابزارهای مالی بازار سرمایه
11 – جرائم و تخلفات در قانون بازار اوراق بهادار
 جلسۀ دوم: ابزارهای مالی اسلامی: اقدامات، زیر ساخت ها و برنامه ها
1 – بازار اولیه و ثانویه و شفافیت اطلاعاتی
2 – بازار نقد و بازار آتی
3 – بازارهای بورس و خارج از بورس
4 – بازار پول و بازار سرمایه
5 – نهادهای مالی
6 – نهادهای ناظر در بازارهای مالی
7 – ابزارهای مالی
8 – کمیتۀ تخصصی شرعی در مالزی
9 – کمیتۀ تخصصی فقهی در بازار سرمایۀ ایران
10 – سمینارهای مالی اسلامی بین المللی
11 – رویکردهای کمیتۀ تخصصی فقهی در طراحی ابزارهای جدید
 جلسۀ سوم: شفافیت و نقد شوندگی بورس اوراق بهادار: اقدامات و برنامه ها
1 – مقدمه
2 – شفافیت اطلاعاتی
3 – زیر ساخت های IT برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی
4 – توسعۀ سامانۀ کدال؛ XBRL و گزارشگری بین المللی
5 – شفافیت اطلاعاتی و راهبری شرکتی
6 – شفافیت در معاملات
7 – نقد شوندگی بازار
 جلسۀ چهارم: بورس های کالایی: اهداف، کارکردها و برنامه ها

  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • گردآورنده:مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق
  • 145
  • اول
  • 1391
  • 1000
  • 978-600-5959-30-7
  • 80
مــزایا
مــعایب