کتاب کنترل عصبانیت

2,200 تومان

بخرید و 44 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : م.ک. گوپتا
ناشر : نسل نو اندیش
ترجمه : ماندانا دانش
راهکارهای مهار عصبانیت

 کتاب کنترل عصبانیت
 نوشته : م.ک. گوپتا
 ناشر : نسل نو اندیش
 ترجمه : ماندانا دانش
 شابک : 987-964-412-562-1
 تعداد صفحات : 96
 شمارگان چاپ : 5000
 نوبت چاپ : سوم - 1390
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 2200 تومان
 درباره کتاب :
نویسنده ی این کتاب آقای م.ک.گوپتا ، گر چه مهندس متخصص است ولی علاقه ای فراوان به موضوعات مربوط به سلامت دارد. او در مورد ذهن انسان و الگوهای رفتاری مطالعات گسترده ای انجام داده و کتاب های بسیاری به رشته ی تحریر درآورده است.او معتقد است که انسان دارای دو نوع ذهن است. ذهن پست تر و ذهن برتر.ذهن پست تر ، ذهن موتور حسی یا ذهن حیوانی نامیده می شود در حالی که ذهن برتر هوش و فهم است . ذهن پست تر به طور مکانیکی بر اساس غریزه و عادت ها بدون مداخله ی ذهن برتر عمل می کند و عملکرد آن شبیه حیوانات بر پایه جنبش و حرکت است . همه ی احساسات منفی ، مثل عصبانیت نتیجه ی عملکرد این قسمت ذهن است. وقتی ذهن پست تر تحت کنترل کامل ذهن برتر است ، به ندرت عصبانی می شوید. با تمرینات مختلفی که در این کتاب توضیح داده شده می توانید به این مرحله دست یابید . نویسنده در ابتدا به طور کانل درباره ی روان شناسی و فیزیولوژی عصبانیت توضیح داده و سپس دیدگاه هایی را در مورد کنترل کوتاه مدت و بلند مدت این دشمن خطرناک عنوان کرده است.
 فهرست مطالب :
مقدمه ی مترجم
مطالب شنیدنی درباره ی عصبانیت
فصل اول  : مقدمه
فصل دوم  : دلایل عصبانیت
فصل سوم   : ابزار عصبانیت
فصل چهارم  : پیامدهای عصبانیت در جسم ، فکر و رفتار
فصل پنجم   : کنترل عصبانیت در کوتاه مدت
فصل ششم  : کنترل عصبانیت در بلند مدت
فصل هفتم  : خویشتن نگری به منظور کنترل عصبانیت
فصل هشتم  : منافع غلبه بر عصبانیت
فصل نهم   : عصبانیت سازنده و سودمند
فصل دهم : چگونه از عصبانیت دیگران جلوگیری کنیم
فصل یازدهم  : چگونه برای فرو نشاندن عصبانیت تصمیم گیری کنیم
فصل دوازدهم : روش اجتناب از موقعیت های تحریک کننده
فصل سیزدهم : افکاری که باعث رشد اندیشه می شود

  • انتشارات نسل نو اندیش
  • م.ک. گوپتا
  • ماندانا دانش
  • 151
  • سوم
  • 1390
  • 5000
  • 987-964-412-562-1
  • 96
مــزایا
مــعایب