کتاب پدر ثروتمند ؛ پدر فقیر

59,900 تومان

بخرید و 1,198 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته: رابرت کیوساکی - شارون لچر
ناشر : نسل نواندیش
ترجمه :امیرباغستانی
ثروتمندان چگونه ثروتمند می شوند؟

 کتاب پدرثروتمند ؛ پدرفقیر
 نوشته :رابرت کیوساکی-شارون لچر
 ناشر : نسل نواندیش
 ترجمه :امیرباغستانی
 شابک : 9-579-412-964-978
 تعداد صفحات :347
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : دوم
 لیتوگرافی :-
 قیمت پشت جلد :59900 تومان
 درباره کتاب :
به شمایادمی دهدکه برای موفقیت مالی اینده فرزندانتان چه مواردی درباره ی پول به ان هایادبدهید.کتاب پدرثروتمندپدرفقیرنقطه ی شروعی برای تمام کـسانی می باشد که به دنبال به دست اوردن کنترل آنده ی مالی خودمی باشند.
 فهرست مطالب :
یادداشت مترجم
مقدمه
 پدر ثروتمند ، پدر فقیر
فصل اول: پدر ثروتمند ، پدر فقیر
فصل دوم:درس اول/ثروتمند برای پول کار نمی کند
فصل سوم:درس دوم /چرا درآمد مالی تدریس می شود؟
فصل چهارم:درس سوم/کار خودتان را داشته باشید
فصل پنجم :درس چهارم/تاریخچه مالیات ها وقدرت شرکت وموسسات
فصل ششم:درس پنجم/ثروتمند پول ابداع می کند
 مراحل اولیه
فصل هفتم:درس ششم/برای یادگیری کار کنید،اما برای پول کار نکنید
فصل هشتم:غلبه کردن بر موانع
فصل نهم :آماده به کار شدن
فصل دهم :هنوز بیشتر می خواهیم؟
سخن اخر
یک کاری انجام بدهید!
درمورد نویسندگان

  • انتشارات نسل نو اندیش
  • رابرت کیوساکی و شارون لچر
  • امیر باغستانی
  • 418
  • دوم
  • 2000
  • 9-579-412-964-978
  • 347
مــزایا
مــعایب