کتاب جزیره یخی ما داره ذوب میشه

6,900 تومان

بخرید و 138 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : جان کوتر و هالگر راتگبر
ناشر : نسل نو اندیش
ترجمه : فریبا جعفری
تغیر کنید و موفق شوید

  • انتشارات نسل نو اندیش
  • جان کوتر و هالگر راتگبر
  • فریبا جعفری
  • 475
  • اول
  • 1388
  • 5000
  • 978-964-236-047-5
  • 128
مــزایا
مــعایب