کتاب تبلیغات تجاری

130,000 تومان

بخرید و 2,600 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : ویلیام ولز - جان برنت - ساندرا موریاتی
ناشر : مبلغان
ترجمه : سینا قربانلو
اصول و شیوه های عملی برای تبلیغات

 کتاب تبلیغات تجاری
اصول و شیوه های عمل
 نوشته : ویلیام ولز،جان برنت و ساندرا موریاتی
 ناشر : مبلغان
 ترجمه : سینا قربانلو
 شابک : 978-964-2614-2-9
 تعداد صفحات :  837
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ :چهارم-1395
 لیتوگرافی : نوید -مهر
 قیمت پشت جلد : 130000 تومان
 درباره کتاب :
کتاب « تبلیغات تجاری ، اصول و شیوه های عمل » یک کتاب آموزشی با اهداف کاربردی است . این کتاب مبانی و محیط تبلیغات ، نحوه ی برنامه ریزی و تدوین راهبرد تبلیغاتی را تشریح و رسانه های تبلیغاتی را معرفی می کند.سپس به جنبه های خلاقیت تبلیغات و ساختن انواع آگهی ها برای رسانه های مختلف می پردازد. هم چنین به فراگرد بازاریابی و ارکان تشکیل دهنده ی آن ، بررسی مؤسسات تبلیغاتی و نحوه سازماندهی آنان ، اهمیت تحقیق و تحقیق راهبردی ، روان شناسی تبلیغات تجاری ، ترویج فروش و روش های گوناگون آن ومقولات بسیار مهم دیگر در حوزه تبلیغات می پردازد.
خواندن این کتاب ارزشمند برای کلیه دست اندر کاران تبلیغات ، بازاریابی ، روابط عمومی و استادان دانشگاه ها و دانشجویان رشته های مرتبط در این حوزه ها ضروری است.
 فهرست مطالب :
 بخش 1 شالوده و محیط تبلیغات
 فصل اول مقدمه ای بر تبلیغات
 فصل دوم تبلیغات و جامعه : موازین اخلاقی و مقررات
 فصل سوم تبلیغات و فراگرد بازاریابی
 فصل چهارم مؤسسات تبلیغاتی
 بخش 2 پیشینه ، برنامه ریزی و راهبرد تبلیغات
 فصل پنجم مخاطب مصرف کننده
 فصل ششم تحقیق راهبردی
 فصل هفتم راهبرد و برنامه ریزی
 فصل هشتم تبلیغات چگونه عمل می کند؟
 بخش 3 رسانه های تبلیغات
 فصل نهم راهبرد و برنامه ریزی رسانه ها
 فصل دهم رسانه های چاپی
 فصل یازدهم رسانه های پخشی
 فصل دوازدهم خرید رسانه ها
 بخش 4 خلق تبلیغات
 فصل سیزدهم جنبه ی خلاقیت تبلیغات
 فصل چهاردم خلق تبلیغات چاپی
 فصل پانزدهم خلق تبلیغات رادیویی وتلویزیونی ( رسانه های پخشی )
 فصل شانزدهم خلق تبلیغات پاسخ-مستقیم
 فصل هفدهم خلق تبلیغات کتاب راهنما و تبلیغات خارج – از – خانه
 بخش 5 عملیات تبلیغات
 فصل هجدهم ترویج فروش
 فصل نوزدهم روابط عمومی
 فصل بیستم مبارزه تبلیغاتی
 فصل بیست و یکم تحقیقات ارزشیابی کننده
 بخش 6 سایر انواع تبلیغات
فصل بیست و دوم تبلیغات کـسب و کار- به – کـسب کار خرده فروشی
 فصل بیست و سوم تبلیغات بین المللی
 بخش 7 پیوست ها
مشاغل تبلیغات
واژه نامه

  • انتشارات مبلغان
  • ویلیام ولز،جان برنت و ساندرا موریاتی
  • سینا قربانلو
  • 1973
  • چهارم
  • 1395
  • 2000
  • 978-964-2614-2-9
  • 837
مــزایا
مــعایب

سلام
کتاب خیلی خوبی بود
پیشنهاداتتون واقعا عالیه هستن
مشخصه که در تموم زمینه ها تخصص دارید