کتاب رموز فروش موفق

1,500 تومان

بخرید و 30 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

 نوشته : برایان تریسی
ناشر : راشین
ترجمه : اشرف رحمانی و کوروش طارمی
اسرار موفقیت در فروش

 کتاب رموز فروش موفق
"کتاب کوچک بزرگ "
 نوشته : برایان تریسی
 ناشر : راشین
 ترجمه : اشرف رحمانی و کوروش طارمی
 شابک : 978-964-92350-29-9
 تعداد صفحات :  143
 شمارگان چاپ : 5000
 نوبت چاپ : پنجم - بهار 1389
 لیتوگرافی : رهنما
 قیمت پشت جلد : 1500 تومان
 درباره کتاب :
هر یک از کتاب های کوچک بزرگ در باره یکی از موضوعات اساسی زندگی مطالب اصلی چندین کتاب بزرگ و راهنمایی های ارزشمند دانشمندان و متفکران بسیاری را از سراسر جهان و از گذشته تا امروز در کتابی کوچک جمع می کند . این کتاب ها که در ظاهر کوچک و در باطن بزرگ هستند از حاشیه روی خودداری کرده و با زبانی روشن اصول مهم و نکات کاربردی را ارائه می کنند . هر چند هر کدام از این گفتارهای کوتاه به تنهایی نیز راهگشاست اما عدم تضاد و هماهنگی میان آنها نشان می دهد که همگی عناصر یک نظام هستند، همان نظامی که همه انسان های موفق دانسته یا ندانسته از آن پیروی می کنند و میزان موفقیت هرشخصدر زندگی بستگی به میزان هماهنگی وی با این نظام دارد.از اینرو،درک و به کارگیری این راه کارها می تواند زندگی هر یک از ما را کاملا دگرگون کند

  • انتشارات راشین
  • برایان تریسی ( Brian Tracy )
  • اشرف رحمانی ، کورش طارمی
  • 123
  • پنجم
  • بهار 1389
  • 5000
  • 978-964-92350-29-9
  • 143
مــزایا
مــعایب