کتاب مشتری مداری

12,000 تومان

بخرید و 240 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : مؤی علی و همکاران
ناشر : نسل نواندیش
ترجمه : سید کاظم بنی هاشمی
ایجاد مهارت های مشتری مداری

 کتاب مشتری مداری
" مجموعه کتاب های مدیریت موفق 9 "
 نوشته : مؤی علی و همکاران
 ناشر : نسل نواندیش
 ترجمه : سید کاظم بنی هاشمی
 شابک : 978-964-412-094-9
 تعداد صفحات :  130
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : اول - 1386
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 12000 تومان
 درباره کتاب :
برای حداکثر کردن عملکرد تجاری در آینده مدیران باید اکنون بر روی با ارزش ترین دارایی شان - مشتریان - تمرکزکنند.کتاب مشتری مداری به شما در ایجاد مهارت های مشتری مداری، برنامه ریزی کارامد برای برآوردن نیازهای مشتری و ارایه ی مزایای مورد نظر به آنان کمک می کند. در این کتاب از گردآوری اطلاعات که به شما و تیم کاری تان در درک مشتریان کمک می کند ، تا ایجاد شراکت کاری موفق با آنها ، هر دو جنبه از رویکرد مشتریگرایی به روشنی تشریح شده است. با 101 نکته ی کلیدی عملی و یک پرسشنامه ی ارزیابی خویشتن برای کمکبه ارزیابی مهارت های خدمت رسانی به مشتریان ، این کتاب مرجع بسیار باارزشی برای دستیابی به موفقیت با محوریت بازار است.
 فهرست مطالب :
پیش گفتار
سخنی درباره ی نویسندگان
مقدمه
 درکــــــــــــــــــــ مشتریان
چرا مشتری گرایی؟
تمرکز بر روی بهترین مشتریان
درک مشتری هدف
یافتن خواسته های مشتریان
درکگروه های مشتری
درک فرآیند خرید
 بازنگــــــــــــــــــــــــــــــــــری رویکرد
مشتری مداری به هنگام هدف گذاری
بهبود فرایندهای کاری
تأمین حمایت از مشتری
توسعه ی کالاها و خدمات
به کارگیری اطلاعات مشتری
به کارگیری بهترین روش های اجرایی
تصمیم گیری های مشتری مداری
 تأمیـــــــــــــــــــــــــــن رضایت مشتری
ارتقا نگرش مشتری گرایی
توسعه ی فرهنگ مشتری گرایی
ایجاد حس مشارکت
انجام تغییر به شکل کارآمد
موفقیت با تجارت الکترونیکی
برقراری ارتباط به طور واضح
برخورد با شکایات
 بهبـــــــــــــــــــــــــــــــــود عملکرد
جست و جو برای یافتن مزایای بلند مدت
اساس به دست آوردن یک مشتری وفادار
یادگیری و نوآوری
توسعه ی تدریجی به سوی مشتریان آینده
ارزیابی مهارت های مشتری مداری

  • انتشارات نسل نو اندیش
  • مؤی علی و همکاران
  • سید کاظم بنی هاشمی
  • 180
  • اول
  • 1386
  • 2000
  • 78-964-412-094-9
  • 130
مــزایا
مــعایب