کتاب مهارت های حیاتی مدیریت

40,000 تومان

بخرید و 800 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : جو اوئن
ناشر : مبلغان
ترجمه : سینا قربانلو
ارائه مهارت های لازم جهت مدیریت بنگاه اقتصادی

 کتاب مهارت های حیاتی مدیریت
 نوشته : جو اوئن
 ناشر :  مبلغان
 ترجمه : سینا قربانلو
 شابک :  978-964-2614-38-7
 تعداد صفحات :  254
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : دوم-1395
 لیتوگرافی : مهر
 قیمت پشت جلد : 40000 تومان
 درباره کتاب :
در دنیای امروز مفاهیم مدیریتی به سرعت از قالب مدیریت تجاری به مدیریت سیاسی تجاری تغییر ماهیت داده است.این مفهوم شاید در ادبیات سیاسی و ادبیات مدیریتی مرسوم جایگاهی نداشته باشد ، اما واقعیتی انکار ناپذیر است.در واقع مدیریت امروز بنگاه های تجاری بزرگ بدون توجه به دانش و شم سیاسی ، امری غیر ممکن تلقی می شود.سه عنصر اصلی در مدیریت که توسطجو اوئن نویسنده کتاب در قالب بهره هوشی (IQ) ، هوش هیجانی (EQ) و هوش سیاسی (PQ) مطرح می شود قبلاً کمتر در معرض توجه قرار گرفته اند. در این میان هوش سیاسی (PQ) که در کتاب های مدیریت سیاسی از آن صحبت شده است ، جایگاه ویژه ای دارد.
نویسنده کتاب معتقد است که آموزش های صرفاً تئوریک در حوزه مدیریت ، اغلب بی فایده و تلف کننده زمان هستند وکمتر به روش های یک بنگاه اقتصادی می پرداند. از این رو ، با پرهیز از این روش ها خواننده را با زوایای پیچیده مدیریت امروز آشنا و او را برای اداره بنگاه های مدرن راهنمایی می کند.
 فهرست مطالب :
یادداشت ناشر
یادداشت مترجم
 فصل 1 ، مقدمه و خلاصه : مدیران واقعی برای جهان واقعی
IQ : مدیریت عقلانی
EQ : مدیریت هیجانی
PQ : مدیریت سیاسی
MQ : هوش مدیریتی
 فصل 2 ، مهارت های IQ : دست و پنجه نرم کردن با مسائل ، وظایف و پول
2-1- آغاز کردن از پایان : تمرکز بر نتایج
2-2- به دست آوردن نتایج : عملکرد و ادراکات
2-3- تصمیم گیری ها : اکتساب سریع شم
2-4- حل مسائل : زندان ها وچارچوب های کاری
2-5- اندیشیدن راهبردی : طبقات ، عاشقانه ها و کلاسیک ها
2-6- تنظیم بودجه : سیاست عملکرد
2-7- مدیریت بودجه ها : کار معمول رایانه ها
2-8- مدیریت هزینه ها : حداقل کردن درد
2-9- صفحه گسترده های نجات یافته : فرضها ، نه ریاضیات
2-10- دانستن اعداد : شرکت کردن در بازی اعداد
 فصل 3 ، مهارت های EQ: سر و کار پیدا کردن با مردم
3-1- انگیزه دادن به مردم : ایجاد پیروان مشتاق
3-2- تأثیر گذاری بر مردم : نحوه فروش هر چیز
3-3- مربیگری : بسندگی آموزش
3-4- تفویض اختیار : انجام دادن بهتر با انجامدادن کمتر
3-5- حل وفصل کشمکش: از FEAR تا EAR
3-6- ارائه بازخورد غیر رسمی : مثبت کردن منفی
3-7- ادراه کردن خود : EQ ی شخصی
3-8- استفاده از زمان به طور مؤثر : فعالیت در قبال پیشرفت
3-9- زنده ماندن در ماراتن مدیریت : از روزها تا دهه ها
3-10- آموختن رفتارهای درست : آنجه مدیران واقعاً می خواهند
 فصل 4 ، مهارت های PQ : کـسب کردن قدرت برای تحقق بخشیدن به امور
4-1- هفت منبع کلیدی قدرت : ساختن یک پایگاه قدرت
4-2- کـسب قدرت : افکندن نور بر هنرهای تاریک
4-3- ساختن شبکه های قدرت : جایگزین ناپذیر شدن
4-4- استفاده از قدرت : تنظیم دستور کار خود
4-5- مدیریت سختگیر
4-6- گفتن « نه » به رئیس خود :جنون بقا
4-7- قدرت و استحکام شخصیت : از اخلاق تا بقا
4-8- در دست گرفتن کنترل : داستان گویی
4-9- مدیریت تغییر: افراد ، نه پروژه ها
4-10- افراد و تغییر : از طریق دره مرگ
 فصل 5 ، مهارت های MQ : مدیریت سفر خود
5-1- اکتساب MQ : نحوه یادگیری موفقیت
5-2- استعمال MQ : استفاده های درست و نادرست
5-3- رمز گشایی از فرمول موفقیت : پایان های خوش

  • انتشارات مبلغان
  • جو اوئن
  • سینا قربانلو
  • 284
  • دوم
  • 1395
  • 1000
  • 978-964-2614-38-7
  • 254
مــزایا
مــعایب