کتاب چرا شرکت های خوب به بیراهه می روند وچگونه مدیران برجسته آنها را ا

42,000 تومان

بخرید و 840 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : دونالد ال.سول
ناشر : مبلغان
ترجمه : سینا قربانلو
شکـست شرکت ها و طراحی مدل برای تغییر مؤثر در آنها با بررسی 12 شرکت بزرگ بین المللی

 کتاب چرا شرکت های خوب به بیراهه می روند وچگونه مدیران برجسته آنها را از نومی سازند ؟؟
 نوشته : دونالد ال.سول
 ناشر : مبلغان
 ترجمه : سینا قربانلو
 شابک : 978-964-2614-49-3
 تعداد صفحات :  224
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ :دوم - 1395
 لیتوگرافی : مهر
 قیمت پشت جلد : 42000 تومان
 درباره کتاب :
قصه آشنایی است : شرکتی برمی خیزد تا در صنعتی به یک رهبر تبدیل شود.رقبا می کوشند از آن تقلید کنند.تحلیل گران نقدهای تحسین آمیز درباره آن می نویسند. بعد ، شرکت سکندری می خورد ، سودها دچار فرسایش می شوند ، و سهام آن سقوط می کند.این امر چگونه روی می دهد؟
مهمتر از آن شما چه می توانید بکنید تا مانع وقوع آن در شرکت خودتان شوید؟دونالد ان.سول در کتاب چرا شرکت های خوب به بیراهه می روند و چگونه مدیران برجسته آنها را از نو می سازند نگاه بحث انگیزی به شکـست شرکت ها می اندازد و یک مدل جدید علمی برای تغییر مؤثر پیشنهاد می کند.این کتاب بر پایه یک تحقیق جهانی گسترده ، یک مدل سه مرحله ای برای سپردن تعهدات دگرگون ساز – اقداماتی که مدیران را از تقویت رفتارهای گذشته در برابر تغییر باز می دارد – را معرفی می کند.رونالد ان.سول ، پنج حوزه ای را که تعهدات دگرگون ساز می توانند بر آنها تکیه بزنند معلوم می کند ، و آزمونهای تشخیصی ، ابزار آمادۀ کار و مثال های واقعی از شرکت ها در اختیار می گذارد.
کتاب " چرا شرکت های خوب به بیراهه می روند و چگونه مدیران برجسته آنها را از نو می سازند " دومین اثر آقای دونالد ان .سول است. این کتاب در حقیقت پژوهشی منحصر به فرد از نویسنده ای است که برای رسیدن به پاسخ سؤال مهمی ، صدها جلسه ی مصاحبه ، بحث ، پرسش و مناظره با محققان و دانشجویان و مدیران را طی یک دوره ده ساله انجام داده است.
مصاحبه با صدها مدیر فعلی و قبلی شرکت های مورد تحقیق ، بررسی عمیق 12 شرکت بزرگ بین المللی ودهها شرکت بزرگ وکوچک در آمریکا و سایر کشورها دقت این اُستاد محقق را بیشتر نشان می دهد.کلیه هزینه ای این تحقیق بزرگ را دانشکده بازرگانی هاروارد پرداخت کرده و نتیجه کار در این کتاب ارزشمند تجلی پیدا کرده است.
 فهرست مطالب :
یادداشت ناشر
یادداشت مترجم
سپاسگزاری
مقدمه نویسنده
مقدمه
فصل 1 : چرخۀ حیات تعهدات
فصل 2 : دام رخوت فعال
فصل 3 : آیا شرکت شما در معرض خطر است؟
فصل 4 : قدرت تعهدات دگرگون ساز
فصل 5 : انتخاب تکیه گاه مناسب
فصل 6 : دست چین کردن فرد مناسب برای کار
فصل 7 : دادن نیروی کشش به تعهداتتان
فصل 8 : هفت گناه مرگبار تعهدات دگرگون ساز
فصل 9 : جنبه خصوصیتعهدات عمومی
ضمیمه : مجموعۀ آزمون تعهد
درباره نویسنده

  • انتشارات مبلغان
  • دونالد ال سول
  • سینا قربانلو
  • 347
  • دوم
  • 1395
  • 2000
  • 978-964-2614-49-3
  • 224
مــزایا
مــعایب