کتاب چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم ؟؟

23,000 تومان

بخرید و 460 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته: جان وست وود
ناشر: مبلغان
ترجمه : علیرضا احمدی و فرناز فرزین مهر
برنامه مکتوب بازاریابی مورد نیاز بنگاه اقتصادی شامل اهداف بازاریابی و فعالیت هایی در جهت دستیابی به این اهداف

 کتاب چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم ؟؟
 نوشته :  جان وست وود
 ناشر : مبلغان
 ترجمه : علیرضا احمدی و فرناز فرزین مهر
 شابک : 978-964-2614-41-7
 تعداد صفحات :  136
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : سوم- 1395
 لیتوگرافی : مهر
 قیمت پشت جلد : 23000 تومان
 درباره کتاب :
کتاب «چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم» به موضوع ضروری و مهمی می پردازد که نیاز جدی اکثر بنگاه های اقتصادی است ؛ یعنی برنامه مکتوب بازاریابی ، که شامل اهداف بازاریابی و فعالیت هایی در جهت دستیابی به این اهداف است.این برنامه با انتخاب هدف های بازاریابی ، تعیین فرصت ها و تهدیدها ، انتخاب بازارهای هدف و تدوین راهبردهای مناسب بازاریابی به طراحی برنامه اجرایی منر می گردد و بازاریابان شرکت را در مسیر درست به حرکت در می آورد وموجب به ثمر رسیدن برنامه هایکـسب وکار می گردد.
این کتاب با آموزش قدم به قدم خوانندگان دستور العمل های اجرایی مناسبی برای تدوین یک برنامه زنده و پویا است و خواننده را تا پایان راه همراهی می کند.
 فهرست مطالب :
یادداشت ناشر
یادداشت مترجمان
پیشگفتار
 فصل اول : مقدمه
فروش چیست؟
بازاریابی چیست؟
برنامه ریزی بازاریابی چیست؟
مراحل آماده سازی برنامه ریزی بازاریابی
خلاصه
 فصل دوم: تحلیل موقعیت – بازبینی بازاریابی
بازبینی محیط بازاریابی
بازبینی فعالیت بازاریابی
بازبینی سیستم بازاریابی
محیط بازاریابی – تحقیق بازار
مثال عملی
تحقیق بازار درونی
بخش بندی بازار چیست؟
چکلیست اطلاعات
چگونه ارقام را ارائه کنیم
تحلیل موقعیت
تجزیه و تحلیل SWOT
خلاصه
 فصل سوم : اهداف ، استراتژی ها و برنامه های اقدام
اهداف بازاریابی چیست؟
سبد محصول
نرخ نسبی رشد بازار و سهم بازار
تحلیل شکاف
استراتژی بازاریابی چیست؟
استراتژی های قیمت گذاری
برنامه های اقدام
خلاصه
 فصل چهارم : توزیع ، ترویج و بودجه ها
برنامه توزیع
برنامه ترویج و تبلیغات
هزینه ها و بودجه ها
بودجه بندی هزینه بازاریابی
خلاصه
 فصل پنجم : نوشتن برنامه
مقدمه
خلاصه اجرایی
تحلیل موقعیت
اهداف بازاریابی
استراتژی های بازاریابی
برنامه زمان بندی چه چیز/ کجا / چگونه
ترویج فروش
بودجه ها وحساب و سود و زیان
کنترل ها وروزآمد سازیروش ها
خلاصه
 فصل ششم : ارائه برنامه ، پیگیری و بازبینی
ارائه برنامه
پیگیری و بازبینی
نتیجه
پیوست-برنامه بازاریابی برای بازار انگلستان در سال 2010

  • انتشارات مبلغان
  • جان وست وود
  • علیرضا احمدی ، فرناز فرزین مهر
  • 171
  • سوم
  • 1395
  • 2000
  • 978-964-2614-41-7
  • 136
مــزایا
مــعایب