کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت

60,000 تومان

بخرید و 1,200 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته: رابرت هگستروم
ناشر: چالش
ترجمه : حسن اکبری - مهدی زیوداری
تجربیات وارن بافت در زمینه سرمایه گذاری

 کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت
 نوشته : رابرت هگستروم
 ناشر : چالش
 ترجمه : حسن اکبری-مهدی زیوداری
 شابک : 8-40-2522-964-978
 تعداد صفحات :254
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : دوم - زمشتان  1393
 لیتوگرافی : فرشیوه
 قیمت پشت جلد :60000
کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت از ان روترجمه گردیده که فعالان بازارسرمایه ازتجربیات این سرمایه گذاربزرگ دنیا آموزش ببینندوذکرنام شرکت های مختلف دراین کتاب وهمچنین نحوه ارتباط این سرمایه گذارباآنها صرفاجهت کـسب تجربه وتجزیه وتحلیل بازارهای مالی است.این کتاب اصول کـسب وکار-اصول مدیریتی-اصول مالی -اصول قیمت گذاری رابه شماآموزش می دهد.
 فهرست مطالب :
پیشگفتار مترجمان
دیباچه چاپ دوم
دیباچه چاپ اول
پیشگفتار
مقدمه
فصل 1 : بزرگترین سرمایه گذار جهان
فصل 2 : تحصیلات وارن بافت
فصل 3 : کـسب و کار اصلی ما بیمه است : نخستین روزهای برکشایر هاثاوی
فصل 4: خریدن یک کـسب و کار
فصل 5 : اصول راهنمای سرمایه گذاری : اصول کـسب کار
فصل 6: اصول راهنمای سرمایه گذاری : اصول مدیریتی
فصل 7: اصول راهنمای سرمایه گذاری : اصول مالی
فصل 8 : اصول رهنمای سرمایه گذاری : اصول قیمت گذاری
فصل 9 : سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت
فصل 10 : مدیریت سبد سهام شما
فصل 11 :روان شناسی پول
فصل 12 : مردی با عقاید نامتعارف
گفتار اخر
مدیریت وجوه به روش وارن بافت
ضمایم تقدیر و تشکر

  • انتشارات چالش
  • رابرت هگستروم
  • حسن اکبری ، مهدی زیوداری
  • 372
  • دوم
  • زمستان 1393
  • 1500
  • 8-40-2522-964-978
  • 254
مــزایا
مــعایب