کتاب راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج درتحلیل تکنیکال

90,000 تومان

بخرید و 1,800 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : استیون بی.آکلیس
ناشر : چالش
ترجمه : محمدکریم طهماسبی
راهنمای استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

 کتاب راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج درتحلیل تکنیکال
 نوشته : استیون بی.آکلیس
 ناشر : چالش
 ترجمه :محمدکریم طهماسبی
 شابک : 5-38-2522-964-978
 تعداد صفحات : 266
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : اول - بهار90
 لیتوگرافی : چاپخانه وصحافی:فرشیوه
 قیمت پشت جلد : 90000 تومان
 درباره کتاب :
این کتاب برای کـسانی که بامبانی تحلیل تکنیکال آشنای دارندبه مانندیک دانش نامه می باشدکه درآن همه نشانگر(اندیکاتورها)ونمودارهای پرکاربرددرتحلیل تکنیکال به همراه شیوه محاسبه یارسمشان معرفی وتوضیح داده شده اند.این اطلاعات به ویژه برای کـسانی که می خواهنداستراتژی معاملاتی بسازندویامیزان سوددهی استراتژی خودرابالاببرندبسیارراهگشاست.
 فهرست مطالب :
 بخش نخست – درآمدی بر تحلیل تکنیکال
دیباچه
سپاس گذاری
واژگان تخصصی
کتاب نامه
درباره گردآورنده
 بخش دوم - مرجع

  • انتشارات چالش
  • استیون بی.آکلیس
  • محمد کریم تهماسبی
  • 400
  • اول
  • بهار 1390
  • 1500
  • 5-38-2522-964-978
  • 266
مــزایا
مــعایب