کتاب اصول حاکمیت شرکتی

4,000 تومان

بخرید و 80 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
ناشر: شرکت اطلاع رسانی بورس
ترجمه : مهسا رهبری خرازی
مجموعه ای از استاندارد ها و رهنمود های حاکمیت شرکتی با همکاری دولت ها و سایر سازمان های بین المللی مربوط به بخش خصوصی

کتاب اصول حاکمیت شرکتی
 نوشته : سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی بورس
 ترجمه : مهسا رهبری خرازی
 شابک : 978-600-5959-20-8
 تعداد صفحات : 81
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : دوم - 1390
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 4000 تومان
 درباره کتاب :
این کتاب در پاسخ به فراخوان شورای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در نشستی که در 27 و 28 آوریل 1998 در سطح وزرا برگزار شد تدوین گردیده است .
در این کتاب به گردآوری مجموعه ای از استاندارد ها و رهنمود های حاکمیت شرکتی با همکاری دولت ها و سایر سازمان های بین المللی مربوط به همراه بخش خصوصی پرداخته است .
 فهرست مطالب :
پیشگفتار
مقدمه متجم
مقدمه(اصول حاکمیتی شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه-اوریل 2004)
بخش اول
اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
1_تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
2_حقوق سهامداران و کارکرد های اصلی مالکیت
3_رفتار یکـسان باسهامداران
4_نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
5_افشا و شفافیت
6_مسؤولیت های هیأت مدیر
بخش دوم
یادداشت هایی بر اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
1_تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
2_حقوق سهامداران و کارکرد های اصلی مالکیت
3_رفتار یکـسان باسهامداران
4_نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
5_افشا و شفافیت
6_مسؤولیت های هیأت مدیره
 
واژگان کلیدی

  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
  • مهسا رهبری خرازی
  • 171
  • اول
  • 1385
  • 2000
  • 964-06-9666-8
  • 108
مــزایا
مــعایب