کتاب مدیریت سرمایه دربازارهای مالی

74,500 تومان

بخرید و 1,490 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته: بنت ای مکدوول
ناشر : آراد
ترجمه : ابراهیم صالحی رامسری - سینامحامی
قوانین مدیریت سرمایه و ریسک

 کتاب مدیریت سرمایه دربازارهای مالی
 نوشته : بنت ای مکدوول
 ناشر : آراد
 ترجمه : ابراهیم صالحی رامسری-سینامحامی
 شابک : 1-020-186-600-978
 تعداد صفحات : 189
 شمارگان چاپ : 2000
 نوبت چاپ : اول -1390
 لیتوگرافی : کیمیا
 قیمت پشت جلد : 74500 تومان
 درباره کتاب :
این کتاب درپنج بخش طبقه بندی شده است.بخش اول:روانشناسی کنترل ریسک-بخش دوم:تنظیم حدضرر-بخش سوم:حجم معامله بسیارمهم است-بخش چهارم:ثبت سوابق معاملاتی وتحلیل سود/ضرر-بخش پنجم:برنامه خودتان راطراحی کنید
چگونه ازسودمطمئن باشیم وازریسک نابودشدن بپرهیزیم
 فهرست مطالب :
 بخش اول : روان شناسی کنترل ریسک
فصل 1: کنترل ریسک خسته کننده است
فصل 2: اطمینان در برنامه تان
فصل 3: یین و یانگ
فصل 4: روان شناسی ریسک و ساختار ذهنی معامله گر
 بخش دوم : خروج با حد ضرر
فصل 5: همه معامله ها برنده نیستند
فصل 6: قوانین ورود و سیتم معامله شما
فصل 7: قوانین خروج با حد ضرر
فصل 8: افزایش و کاهش حجم
 بخش سوم : حجم معامله بسیار مهم است
فصل 9: استفاده از حدول ریسک ورشکـستکی و فرمول بهینه ی f
فصل 10 : استفاده از فرمول ریسک دو درصد و فرمول حجم مناسب معامله
 بخش چهارم :ثبت معاملات و تحلیل سود / ضرر
فصل 11: پیگیری نتایج سود / ضرر و فورمول های بیشتر برای موفقیت
فصل 12 : استفاده از کارت های ثبت معامله و دفترچه معاملات
 بخش پنجم : برنامه ی خودتان را طراحی کنید
فصل 13: خودتان را بشناسید
فصل 14: قوانین مدیریت ریسک

  • انتشارات آراد
  • بنت ای مکدوول
  • ابراهیم صالحی رامسری ، سینا محامی
  • 305
  • اول
  • 1390
  • 2000
  • 1-020-186-600-978
  • 189
مــزایا
مــعایب