کتاب معاملات دارندگان اطلاعات نهایی

10,000 تومان

بخرید و 200 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : سازمان بین المللی کیسیون های اوراق بهادار - کمیته بازارهای نو ظهور
ناشر : چالش
ترجمه : محمد رضا مهران فر
نحوه قانونمند کردن معاملات دارندگان اطلاعات نهانی مربوط به سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار

کتاب معاملات دارندگان اطلاعات نهایی
 نوشته : سازمان بین المللی کیسیون های اوراق بهادار - کمیته بازارهای نو ظهور
 ناشر : چالش
 ترجمه : محمد رضا مهران فر
 شابک : 978-964-2522-22-4
 تعداد صفحات : 96
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : اول - پاییز 1388
 لیتوگرافی : فرشیوه
 قیمت پشت جلد : 10000 تومان
 درباره کتاب :
کتاب حاضر ترجمه گزارشی در خصوص نحوه قانونمند کردن معاملات دارندگان اطلاعات نهانی مربوط به سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار می باشد که به عنوان رهنمودی جهت کنترل و نظارت هر چه بیشتر اینگونه معاملات در بازار سرمایه کشورهای عضو تدوین گردیده است .
 فهرست مطالب :
پیشگفتار
- سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار
-  معاملات دارندگان اطلاعات نهانی، نحوه قانونمندکردن آن
1. تعاریف پایه
1.1. اطلاعات نهانی یا محرمانه
1.2. دارندگان اطلاعات نهانی
1.3. فعالیت های ممنوع شده  
1.4. موارد استثنا
2. نقش نهادهای نظارتی
2.1. ایجاد مقررات ممانعت از معاملات دارندگان اطلاعات نهانی
2.2. عملیات نظارتی مربوط به معاملات دارندگان اطلاعات نهانی
2.3. توانایی قانونگذار در جمع آوری اطلاعات
2.4. مجازات ها
2.5. پرداخت خسارت به سرمایه گذاران
2.6. اشتراک اطلاعات با مسئولین نظارت
2.7. فعالیت آموزشی -
3. وظایف شرکت ها درباره عملکرد معاملات دارندگان اطلاعات نهانی و نهادهای خودانتظام
3.1 الزام افشای اطلاعات توسط ناشرین
3.2. حفاظت از اطلاعات نهانی
3.3. افشای معاملات دارندگان اطلاعات نهانی
3.4. محدودیت امکان معامله دارندگان اطلاعات نهانی
3.5. عملکرد احتمالی ناشرین در مورد فعالیت معاملات دارندگان اطلاعات نهانی
3.6. نقش نهادهای خودانتظام -
- نتیجه گیری  
- پیوست
- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان
- دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی
- واژگان متن

  • انتشارات چالش
  • سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار
  • محمد رضا مهران فر
  • 132
  • اول
  • پاییز 1388
  • 1500
  • 978-964-2522-22-4
  • 96
مــزایا
مــعایب