کتاب برای آینده

2,000 تومان

بخرید و 40 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته: سیدمجتبی فنائی - ناصرذاکری
ناشر: شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس
داستان آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

کتاب برای آینده
نوشته :سیدمجتبی فنائی-ناصرذاکری
ناشر : شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس
ترجمه :-
شابک :6-08-5959-600-978
تعداد صفحات :59
شمارگان چاپ :-
نوبت چاپ : دوم -زمستان1389
لیتوگرافی :-
قیمت پشت جلد :2000 تومان
درباره کتاب :
دراین کتاب،داستان پسری به نام محسن رامطالعه می کنید که براساس نظرات معلم خود برای آینده خودتفکروتصمیم گیری می کند.که دوستش بهترین راه راکه سرمایه گذاری دربورس است رابه اوپیشنهادمی کندو......

  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • سیدمجتبی فنائی-ناصرذاکری
  • 85
  • دوم
  • زمستان 1389
  • 6-08-5959-600-978
  • 59
مــزایا
مــعایب

کتاب خیلی جذابی بود
تو قالب یه داستان فوق العاده جالب بورس اوراق بهادار رو معرفی میکنه
جالب بود
ممنون