کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته

68,500 تومان

بخرید و 1,370 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

تالیف  : محمد حسن ژند
ناشر : آراد
معرفی انواع الگوهای کلاسیک و فرمول قیمت بر اساس بورس ایران

کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته

 تالیف  :
محمد حسن ژند
 ناشر : آراد
ترجمه : -
 شابک : 978-600-186-331-8
 تعداد صفحات : 132
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول - 1396
 لیتوگرافی : -

قیمت پشت جلد : 68500 تومان


درباره کتاب :

 الگوهای کلاسیک الگوهایی تکرارشونده وبسیار مهم درمبحث تحلیل تکنیکال هستند ، در اثر فوق الذکر الگوهای کلاسیک مانند سروشانه مثلث و... هرکدام باذکر مثال معرفی شده و انواع و فرمول هدف قیمت براساس بورس ایران توضیح داده شده وبه تفکیک ادامه دهنده و بازگشتی آنها پرداخته و جزییات آنها در بازار بورس ایران واینکه آیا جز انواع امواج اصلاحی هستند یاخیرپرداخته و مشخصاً توضیح داده شده است... مثلاً در مبحث پهنه ها (flat)به هفت نوع پهنه پرداخته وارائه فرمول و درصدهای فیبوناچی تشخیص آنها انجام شده است.در انتها شکست الگو بامثال آورده شده است.
 

  فهرست مطالب :


فصل اول - تعاریف
تحلیل تکنیکال
انواع نحوه ی نمایش نمودار
1- نمودار خطی Line Chart
2- نمودار میله ای Bar Chart
3- نمودار شمعی Candel Chart
حالات زمانی Time Frame
روند
نظریه امواج الیوت
سیکل کامل (موج کامل)
قوانین حاکم بر امواج
فیبوناچی
نسبت فیبوناچی در بدن انسان
استفاده فیبوناچی در بازارهای سرمایه
انواع ابزار فیبوناچی
1- فیبوناچی بازگشتی Retravement Fibonacci
الف) آیکون فیبوناچی بازگشتی
ب ) نحوه ی رسم فیبوناچی بازگشتی
2- فیبوناچی گسترشی Extensin Fibinacci
الف ) آیکوون فیبوناچی گسترشی
ب ) نحوه ی رسم
ج ) ترازها
3- فیبوناچی بازتابی Projectiooon Fibonacci
4- فیبو ناچی انبساطی Expansion

فصل دوم - الگوهای کلاسیک
انواع تحلیل تکنیکال
دسته بندی الگوهای کلاسیک
انواع الگوهای کلاسیک
1- الگوی M یا W
روند پوچ
چنگال اندرو و استراتزی خط میانی
1- ب الگوی W یا M نر و ماده (آدم و حوا)
2- الگوی V
1- ج الگوی M و W ماده و نر (آدم و حوا)
3- سر و شانه ی معکوس و انواع آن
الف ) سر و شانه ی معکوس ساده
ب ) شر و شانه های مرکب معکوس
4- الگوی نعلبکی یا بشقاب
1- د الگوی M و W ماده و نر (آدم و حوا)
5- الگوی فنجان
5-1 فنجان صعودی با دسته
5-2 فنجان صعودی بدون دسته
6- الگوی صدف
7- الگوی دو سقف و دو کف
8- الگوی مستطیل
9- الگوی پهنه
الف) پهنه معمولی
ب) پهنه دونده
ج) پهنه شکست خورده
د) پهنه شکست دوگانه
ه) پهنه شکست B
و) پهنه منبسط بی قاعدع
ز) پهنه منبسط طویل
10- زیگزاگ
الف) زیگزاگ طبیعی
ب) زیگزاگ ناقص
ج) زیگزاگ طویل
11- مثلث های همگرا
الف) مثلث افزایشی
ب) مثلث کاهشی
ج) مثلث متقارن
د) مثلث مورب پیشتاز
ه) مثلث مورب خاتمه دهنده
12- مثلث های واگرا
الف) مثلث پهن شونده خاتمه دهنده
ب) مثلث پهن شونده ادامه دهنده
ج) مثلث گوشه ای نزولی
د) مثلث گوشه ای صعودی
ه) مثلث گسترشس صعودی
و) مثلث گسترشی نزولی
13- سه سقف-سه کف
الف) سه کف
ب) سه سقف
14- پرچم
15- گوه یا تیغه یا کُنج
16- قیف
17- الماس
18- الگوی WXY یا سه تایی سه گانه
19- جزیره
20- Wolf Wave یا الگوی ولفی
شکست الگو
  • انتشارات آراد
  • محمد حسن ژند
  • 200
  • اول
  • 1396
  • 1000
  • 978-600-186-331-8
  • 132
مــزایا
مــعایب