کتاب ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه ایران

9,500 تومان

8,550 تومان

بخرید و 171 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نوشته : غلامعلی میرزایی منفرد
ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
مطالعه تطبیقی بازارهای سرمایه دنیا

 کتاب ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه ایران
با مطالعه تطبیقی
 نوشته : غلامعلی میرزایی منفرد
 ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
 ترجمه : -
 شابک : 978-964-3304-26-3
 تعداد صفحات :  159
 شمارگان چاپ : 2000
  لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 9500 تومان
 درباره کتاب :
در این کتاب به اختصار به بررسی ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه کشور عزیزمان ایرا پرداخته و در بخش های دیگر به مطالعه تطبیقی بازارهای سرمایه دنیا با یکدیگرنیز پرداخته است.
 فهرست مطالب :
 مقدمه
 بخش اول : ساز و کارهای حل و فصل اختلافات حرفه ای در بازار سرمایه داخلی
 فصل اول : داوری و حل اختلافات در قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
گفتار اول : هیات مدیره بورس
گفتار دوم : هیات داوری بورس
بند اول : مستند قانونی
بند دوم : صلاحیت
بند سوم : ساختار
1- اعضای هیات داوری
2- دبیرخانه
بند چهارم : صدور رای
بند پنجم : اجرای رای
 فصل دوم : داوری و حل اختلافات حرفه ای در قانون بازار اوراق بهادار
گفتار اول : کانون ها
1- فعالیت تخصصی کانون ها
2- رفع اختلافات حرفه ای در کانون ها
3- ضوابط انضباطی و حمایتی کانون
4- نهاد میانجیگری
5- عدم امکان صدور رای
6- حاکمیت اراده طرفین دعوا
7- واقعی بودن سازش یا عدم سازش
8- اجباری بودن فرایند میانجیگری
9- کانون تنها نهاد قانونی رسیدگی بدوی
10- کانون مرتبط
11- رسیدگی بدوی در کانون
12- آیین رسیدگی در کانون
13- خروجی عملکرد در کانون
14- خسارات
15- مرجع تشخیص فعالیت حرفه ای
گفتار دوم : هیات داوری
1 – اعضای هیات داوری
الف ) تخصص
ب ) نهاد منصوب کننده
ج ) ویژگی عضو قضایی
د ) مدت ماموریت
2 – دبیر خانه
الف ) تشکیل پرونده و رفع نواقص
الف – 1) تکمیل فرم رسیدگی در هیات داوری
الف – 2) واریز هزینه داوری
الف – 3) ارائه مدارک و مستندات
الف – 4) گواهی عدم سازش از کانون مربوطه
الف – 5) ارائه نمایندگی یا وکالـــت نامه معتبر
ب ) جلسات هیات
ج ) ابلاغ آرا
د ) تعامل با اجرای ثبت
ه ) مطالعات علمی و پژوهش های تطبیقی
و ) تعامل با فعالان بازار
ز ) ارتباط با بخش سازش کانون ها
ح ) اطلاع رسانی
بند دوم : ماهیت هیات داوری
1 – مقایسه هیات داوری با دادگاه ها
الف ) نقاط تمایز
الف – 1) اوصاف اعضا
الف – 2) انتصاب کننده
الف – 3) اختصاصی بودن
الف – 4) صلاحیت ذاتی
ب ) نقاط تشابه
ب – 1) بررسی ماهیتی دعاوی و عقود و معاملات
ب – 2) الزام به صدور حکم
ب – 3) مستند بودن آرا
ب – 4) فعالیت مداوم و بدون وقفه
2 – مقایسه هیات داوری با داوری اختیاری
الف ) منشا اعتبار
ب ) موافقت نامه
ج ) موانع عضویت
د ) مقام منصوب کننده
ه ) مدت داوری
و ) حق الزحمه داوری
ز ) آیین رسیدگی
ح ) تعداد داوران
ط ) داوری اموال دولتی و عمومی
ی ) اظهار نظر نسبت به اصل معامله
ک ) رد داور
ل ) اجرای رأی داوری
م ) قطعیت آرا
3 – مقایسه هیات داوری با مراجع اختصاصی غیر دادگستری
الف ) اعضا
ب ) صلاحیت اختصاصی
ج ) تجدید نظر از آرا
نتیجه گیری
بند سوم : صلاحیت هیأت داوری
1 – صلاحیت ذاتی هیات داوری
2 - صلاحیت حقوقی هیات داوری
3 - صلاحیت انحصاری هیات داوری
الف ) صلاحیت به اعتبار اشخاص
ب ) صلاحیت به اعتبار موضوع
4 – صلاحیت مشترک هیات داوری
5 – صلاحیت مبتنی بر بازار
الف ) صلاحیت ملی
ب ) صلاحیت رسیدگی به دعاوی له یا علیه اتباع خارجی
6 – صلاحیت عام بازار سرمایه
7 – صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی
8 – صلاحیت هیات متعاقب رسیدگی در کانون ها
بند چهارم : استقلال هیات داوری
بند پنجم : صدور رای
بند ششم : اجرای آرا
بند هفتم : قطعیت آرا
بند هشتم : امور اتفاقی
بند نهم : بازرسی و تحقیق
 بخش دوم : ساز و کارهای حل و فصل اختلافات حرفه ای در بازارهای سرمایه کشورهای خارجی
گفتار اول : استرالیا
گفتار دوم : آلمان
گفتار سوم : امارات متحده عربی
گفتار چهارم : اندونزی
گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا
گفتار ششم : بحرین
گفتار هفتم : سوئیس
گفتار هشتم : عربستان سعودی
گفتار نهم : فرانسه
گفتار دهم : مالزی
گفتار یازدهم : مصر

  • انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • غلامعلی میرزایی
  • 210
  • اول
  • زمستان 1387
  • 2000
  • 978-964-3304-26-3
  • 159
مــزایا
مــعایب

سلام
اول ممنون از مشاوره خوبم
کلی از سوالاتم برطرف شد
بعدم واقعا ممنون از خدمات عالیتون
خیلی زودتر از انتظارم کتاب رو تحویل گرفتم