کتاب استراتژی اقیانوس آبی

62,000 تومان

بخرید و 1,240 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

تالیف : دبلیو چان کیم-رنه ماربورنی
ترجمه : علیرضا پور ممتاز
ناشر : آریانا قلم
چگونه فضای بازاری بدون مدعی خلق کنیم که در آن رقابت معنایی ندارد

کتاب استراتژی اقیانوس آبی
چگونه فضای بازاری بدون مدعی خلق کنیم که در آن رقابت معنایی ندارد

 تالیف  :
دبلیو چان کیم-رنه ماربورنیا
ترجمه : علیرضا پور ممتاز
 ناشر : آریانا قلم
 شابک : 978-600-7677-20-9
 تعداد صفحات : 312
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : دوم - بهار 1396
 لیتوگرافی : واژه پرداز اندیشه

قیمت پشت جلد : 62000 تومان
وضعیت : چاپ تمام

درباره کتاب :

 نویسندگان کتاب "استراتژی اقیانوس آبی" معتقدند به جای ورود به رقابت خونین در اقیانوس سرخ باید وارد فضای بازار نامحدود اقیانوس های آبی شد و دست به خلق تقاضا زد؛بازاری که در آن قواعد بازی مشخص نشده است و فرصت برای سودآوری و رشد بسیار وجود دارد.اما هنگامی که شرکتی اقیانوسی آبی خلق می کند و نتایج عملکرد قدرتمند آن شناخته می شود،دیر یا زود تقلید کنندگان در افق ظاهر می شوند.عبارت «کمک اقیانوس من دارد سرخ می شود» معرف احساسی است که بسیاری از مدیران مکررا بیان می کنند.
اما چگونه می توانیم با این دشواری دست و پنجه نرم کنیم؟در هر صنعت یا بخش اقتصادی که باشیم باز هم می توانیم با تکیه بر آموزه ها،ابزارها و چارچوب های استراتژی اقیانوس آبی با این  مسئله روبرو شویم و از آنها عبور کنیم.این استراتژی به ما نشان می دهد که چگونه می توانیم خودمان را از اقیانوس سرخ رقابت خونین برهانیم و به بازاری بی رقابت در اقیانوس آبی وارد شویم که مشخصه ی آن تقاضای جدید و رشد سودآور و پرتوان است.درک فرایندد بازسازی اقیانوس آبی در تضمین آن اهمیتی کلیدی دارد؛بقایی که نشان می دهد اقیانوس آبی خلقی یک باره نیست بلکه فرایندی تکرار شدنی و نهادینه شده در داخل سازمان است.

  فهرست مطالب :

کمک!اقیانوس من دارد سرخ می شود

چاپ جدید چه چیزهای جدیدی دارد
نقاط تمایز مهم کدامند؟
چرا اهمیت استراتژی اقیانوس آبی رو به افزایش است؟
مقدمه چاپ اصلی

فصل اول - خلق اقیانوس های آبی
فضای بازار جدید
خلق مداوم اقیانوس های آبی
میزان تاثیر خلق اقیانوس های آبی
اولویت فزاینده ایجاد اقیانوس های آبی
از شرکت و صنعت تا "حرکتِ استراتژیک"
نوآوری در ارزش : سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی
تدوین و اجرای استراتژی اقیانوس آبی

فصل دوم -  ابزارهای تحلیلی و چارچوب ها
تابلوی طراحی استراتژی
چارچوب چهار اقدام
جدول حذف-کاهش-افزایش-خلق
سه مشخصه یک استراتژی خوب
تمرکز
خواندن منحنی های ارزش

فصل سوم - تجدید ساختار مرزهای بازار
مسیر 1 : دیدن،فراتر از صنایع جایگزین
مسیر 2: در نظر گرفتن گروه های استراتژیک در صنایع
مسیر 3 : در نظر گرفتن زنجیره خریداران
مسیر 4 : در نظر گرفتن محصولات و خدمات مکمل
مسیر 5 : در نظر گرفتن جذابیت های کارکردی یا احساسی برای خریداران
مسیر 6 : در نظر گرفتن زمان
درک فضای بازار جدید

فصل چهارم - تمرکز رویتصویر کلان به جای اعداد
تمرکز روی تصویر کلان
ترسیم تابلوی طراحی
مجسم سازی استراتژی در سطح کلان سازمان
غلبه بر محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک

فصل پنجم - رسیدن به مرزی فراتر از تقاضای موجود
سه لایه ی غیر مشتری ها
برای بزرگ ترین حوزه حرکت کنید

فصل ششم : رعایت ترتیب استراتژی درست
ترتیب درست مرحل استراتژیک
آزمودن برای مطلوبیت استثنائی
شش مرحله چرخه تجربه ی خریدار
شش اهرم مطلوبیت
از مطلوبیت استثنایی تا قیمت گذاری استراتژیک
از قیمت گذاری استراتژیک به هدف گذاری در هزینه ها
از مطلوبیت ، قیمت و هزینه تا انتخاب
شاخص ایده های اقیانوس آبی

فصل هفتم : غلبه بر موانع کلیدی سازمانی
رهبری نقطه ی عطف در عمل
اهرم مرکزی : عوامل تاثیر گذار نا متناسب
گذر از موانع شناختی
مشتریان ناراضی را ملاقات کنید
پریدن از روی مانع منابع
توزیع دوباره منابع در حوزه های فعال
هدایت دوباره منابع از نقاط غیر فعال
درگیر شدن در جریان مبادله و جابجایی منابع
عبور از مانع انگیزشس
قرار دادن مهره اصلی در تنگ ماهی
تجزیه مسائل در آماده ساختن سازمان برای تحول

فصل هشتم - اجرا را در درون استراتژی جای دهید
فرایند ضعیف می تواند اجرای استراتژی را خراب کند
قدرت فرایند عادلانه
سه اصل فرایند عادلانه
داستان دو کارخانه
چرا فرایند عادلانه اهمیت دارد؟
نظریه شناسایی فکری و احساسی
فرایند عادلانه و ستراتژی اقیانوس آبی

فصل نهم - هم راستایی ارزش،سود و مشوق ها
سه درون مایه استراتژی
دستیابی به هم راستایی استراتژیک در اقیانوس آبی
هنگامی کهه استراتژی هم راستایی مناسبی ندارد
جمع بندی

فصل دهم - تجدید اقیانوس های آبی
موانع تقلید
بازسازی اقیانوس آبی

فصل یازدهم - اجتناب از دام های اقیانوس سرخ

پیوست الف : نمایی از الگوی تاریخی خلق اقیانوس آبی
پیوست ب : نوآوری در ارزش،دیدگاه تجدید ساختارگرایانه از استراتژی
پیوست ج : دینامیک بازار برای نوآوری در ارزش

یادداشت ها

  • انتشارات آریانا قلم
  • دبلیو چان کیم-رنه ماربورنیا
  • علیرضا پور ممتاز
  • 445
  • دوم
  • بهار 1396
  • 1500
  • 978-600-7677-20-9
  • 312
مــزایا
مــعایب