مالیات بر ارزش افزوده در کتابفروشی

بر طبق قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران هم اکنون فروش کتاب ( پخش و توزیع کلی یا جزئی کتاب ) شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شود لذا  در کتابفروشی دات کام هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات بر ارزش افزوده  از مشتری اخذ نمی شود ولی اگر قوانینی مانند دریافت مالیات بر ارزش افزوده  ، عوارض و ... برای فروش و توزیع کتاب وضع گردد ، مطابق با قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، این هزینه ها در فروشگاه و وب سایت اعمال شده و از مشتریان دریافت خواهد شد.


ناشران همکار

با تخفیف خریداری کنید ...